Dansk
 
engelsk
        Bookmark and Share    
 

Køb af kæle/familie kat

Sibirisk killing solgt til kæl/familiekat

Prisen er 7.800 kr. og inkluderer:
- 2 killinge vaccinationer (som 8 og 12 uger gamle).
- De vil alle uden undtagelse blive neutraliseret (kastreret/steriliseret) inden flytning til det nye hjem - dette kan der ikke undviges fra!
- De har fået 2 ormekure.
- øretatoveret og indregistreret i det Danske Katteregister.
- Sundhedstjek af dyrlægen med tilhørende sundhedsattest.
- Stamtavle
- Der medfølger lidt killinge foder af mærket Royal Canin samt lidt ynglingslegetøj.
- 2 års garanti

Det kræver naturligvis mange overvejelser, beslutninger og enighed i familien, at anskaffe sig en killing og det skal gerne være et familieforetagende, hvor parterne er fælles om det. Derfor bedes du/I som køber have gjort op, om i er seriøse inden i kontakter os med henblik på besøg i vores hjem/katteri.

Du/I skal naturligvis altid være velkommen til at kontakte os via mail eller telefon, for rådgivning vedr. anskaffelse af killing og racen, for at komme jeres endelige beslutning nærmere.

Ved reservation af en killing, betales der et reservationsgebyr på 2.800 kr.. En killing betragtes ikke som reserveret før gebyret er lagt, og gebyret er naturligvis altid bindende uanset om køber springer fra. Hvis vi af en eller anden årsag vælger, at annullere reservationen, tilbagebetales gebyret.

Når vi modtager reservationsgebyret, sender vi en underskrevet kvittering, som vi anvender som pre-kontrakt ved indgåelse af aftale om reservation og efterfølgende køb. Denne kvittering skal ligeledes underskrives af køber, hvorpå en kopi sendes retur til os. Vi sender også salgskontrakten via e-mail til gennemlæsning - vær opmærksom på at denne salgskontrakt ikke skal underskrives før det endelig salg, altså på afhentningsdagen af killingen. Vær opmærksom på at vi ikke betaler for overførselsgebyr/vekslingsgebyr fra udlandet.

Reservationsgebyret trækkes fra prisen på killingen. Gebyret er jeres sikkerhed for, at vi ikke sælger killingen til anden side og vores sikkerhed for, at interessen og reservationen er reel.

Hvis der er to meget ens killinger i et kuld (samme køn og samme farve) og vi selv skal beholde den ene, og den anden skal ud til en familie, forbeholder vi os retten til at vælge den af dem, som er bedst kvalificeret til avl. Det vil sige, at selvom vi som udgangspunkt har valgt en af dem, kan vi helt ind til killingerne er 10 uger gamle, bytte rundt på dem. Hvis vi vælger om, kan det være af årsager som, hvilken af dem der udvikler sig til den mest racetypiske i udtryk, hvilken af dem der er størst, hvilken af dem der bærer bestemte farver genetisk eller hvis der er tale om hvide katte, som kan være døve, vil vi naturligvis vælge den hørende.
Normalvis vil vores ombytning ikke have nogen betydning for familien, der har reserveret den anden killing i kuldet.

Vores killinger er først klar til at flytte, når de er 12 uger gamle. Læs en artikel om bekendtgørelsen her.

De er ikke store nok eller mentalt modne, til at undvære deres mor før de bliver 12 uger gamle. Desuden er det imod vores moral og etik i opdrættet, samt vedtaget ved lov og endvidere en regel i vores katte klub. Der kan på ingen måde afviges fra dette og alle forespørgsler vil blive afvist!

Hvis vi skal beholde en killing længere end til den er 12 uger gammel, så tillægges killingens pris 350 kr. pr. uge som killingen bor ekstra hos os.

Hvis man efterfølgende ønsker at købe en killing mere, til selskab til den tidligere kat som er købt hos os, eller i det hele taget en ny killing, hvis der er sket noget med den gamle, (der ikke vedrører den garanti som vi ellers tilbyder - dvs. vi giver ikke yderligere rabat, når vi har givet en erstatningskat) giver vi altid 500 kr. i rabat ved køb af den efterfølgende kat.

Vi tager billeder af killingerne hver uge, fra fødsel til de forlader vores hjem. Billederne kan ses på vores hjemmeside under "Killinge galleri", hvor man vælger at klikke på gruppebilledet af det kuld, som man ønsker at følge. Således kan de nye ejere følge deres killing i vores opdræt. Til gengæld håber vi, at killingernes nye familier vil være søde at sende os billeder af killingerne igennem deres liv, så vi kan følge dem lidt.

Hvide killinger:
Ved reservation af en hvid killing, skal man vide at der kan være en chance for at den er døv (helt eller delvist), da døvhed hænger ved genet der udgør den hvide pelsfarve. I omgangen med killingerne i dagligdagen i deres første 12 uger, får vi hurtigt en ide om, om deres hørelse er i orden. Hvis killingen er døv, tilbydes køber at købe killingen til reduceret pris, hvilket vil være 5.000 kr., eller overføre reservationen til en anden killing (evt. til et efterfølgende kuld). Der gives ikke yderligere rabat på en hvid døv killing, selvom den købes sammen med en anden killing.

Hvide killingers hørelse vil blive tjekket hos dyrlægen inden salget. Hvis man ønsker yderligere undersøgelse for den hvide kats hørelse, hos en specialist ved brug af BEAR (brainstem auditory evoked response) test, tillægges der 1.000 kr. for denne test til kattens salgspris. Testen kan foretages ved en specialdyrlæge i Odder eller København, ved bedøvelse fra killingen er 9 uger gammel.

Hvis katten testes via BEAR test og konstateres helt eller delvist døv, gives beløbet for testen ikke retur og reservationsgebyret kan kun overføres til en anden killing (det kan betyde man skal vente på det efterfølgende kuld skal blive født).

Hvis killingen er døv, er det et ABSOLUT KRAV, at den kun må holdes som indekat! En døv kat er ofte utrolig naiv og tillidsfuld fordi lyde aldrig har skræmt den, men derved har den heller ikke en chance på egen hånd i den frie natur og i trafikken, hvor mange fare lurer! Det vil være meget uansvarligt og den visse død for katten, hvis den bliver lukket ud selvom den er døv, og det ønsker vi ikke skal overgå vores afkom.

LÆS MEGET MERE OM HVIDE KATTE HER!

Hvis i finder ovenstående priser for høje og overvejer at købe en langhåret kat uden stamtavle, så vil vi bede jer læse afsnittet "Hvorfor stamtavle?".

Salg af killinger:
Vi ønsker alt det bedste for vores katte og derfor vil vi stille en del spørgsmål til jeres forventninger, ønsker og krav til en kommende kat, når i kontakter os. Vi vil gerne vide lidt om hvordan i bor, om i har andre dyr, hvilke forhold katten skal leve under og også spørge til, hvor meget du kender til racen i forvejen - alt dette for at kunne hjælpe jer til den bedste start med en lille ny killing :)

Vi har efterhånden solgt killinger til store dele af verden - og Danmark for den sags skyld - og mange af vores killinger bliver reserveret lige fra fødslen af, til familier som evt. har stået på venteliste. Når killingerne er så små er der endnu ikke meget at se ved et besøg hos os. Hvis man besøger dem i en lidt højere alder, så skal man huske at man kun ser et "øjebliksbillede", idet killingens fremvisning vil afhænge af, hvordan den har leget med sine søskende i løbet af dagen (vand den et killingeslagsmål eller fik den en på mulen og blev nedtrykt), om den lige har spist (ligger den og fordøjer og er døsig), lige er blevet forskrækket for støvsugeren eller andet. Derfor har vi ingen krav om, at folk stiller personligt op før de godkendes til reservation af en killing. 

Det er en tillidssag både at købe og sælge en killing, da der er mange følelser involveret. Derfor ønsker vi at holde en tæt kontakt til alle vores killingekøbere, ikke mindst i tiden hvor killingen er hos os, men også løbende resten af kattens liv. Faktisk så forpligtes man til jævnligt, at have kontakt til os i form af e-mail, og informere os om kattens fysiske og psykiske udvikling, samt sende billeder, da dette er yderst vigtigt for vores fremtidige avl. Vi engageret i afkommets ve og vel, og det er endvidere vigtigt for det fremtidige opdræt, at kende til tidligere afkoms udvikling.

Vi håber selvfølgelig at køber også vil sætte pris på denne kontakt. Ud over at det betyder meget for os og vores avl, at kende til kattenes udvikling, så er det også bare så hyggeligt med en kattesnak og vi eeeeeeelsker billeder :)

Vi vil til hver en tid stå til rådighed for vores killingekøbere, og stå klar med vejledning uanset hvad der måtte have med katten at gøre. Til gengæld vil vi gerne ind imellem høre til, hvordan det går med katten og følge den. Som sagt, billeder modtages glædeligt :) - både fordi det er hyggeligt og fordi det hjælper os til, at kende vores avlsmateriale bedre og forbedre vores opdræt og racen.

Garanti:
Skulle en kat solgt af DK Meldgaards, mod alle forventninger vise sig at have en arvelig lidelse, som opdrætter kan drages ansvarlig for, og som resulterer i kattens død, tilbyder DK Meldgaards en ny killing eller voksen kat i erstatning - dog med forbehold for, at DK Meldgaards stadig er aktiv opdrætter. Denne garanti er gældende fra købsdato og 2 år frem. 

Ved brug af garanti, skal der fremvises specifik dokumentation, skrevet og underskrevet af den veterinær som måtte have undersøgt katten for den pågældende lidelse!!
Killingens pris tilbagebetales ikke! Opdrætter tilbyder en ny kat inden for 1 år, og hvis køber ikke kan eller vil tage imod en erstatnings kat i dette tidsrum, uanset årsag, frafalder opdrætteres erstatningspligt i enhver henseende. 

Garantien omfatter ikke nogen form for smitsomme sygdomme/virus (herunder også latent virus og mutationen af coronavirus, som bliver til FIP), ej heller smitsomme sygdomme, som påvises efter kattens afhentning hos opdrætter.

Køber forpligtes til at informere opdrætter om alle former for helbredsproblemer ved katten (også selvom det måske er små ting), så opdrætter er i stand til at tage højde for dette og forbedre avlen fremover, hvis muligt. 

Vi anbefaler altid på det kraftigste, at man tegner en sygeforsikring hos Dyrekassen Danmark eller lign.
Da køber/ny ejer selv er ansvarlig for, at tegne en sygeforsikring, kan opdrætter på ingen måde drages til ansvar for evt. dyrlægeregninger, efter at katten er overdraget til ny ejer. 

Udstilling af kæle/familiekat:
Hvis man ønsker en killing til udstilling, er det en god ide man nævner det for os, så vi kan hjælpe med at vælge en killing, som vi tror vil være egnet. Dog skal det understreges at vi aldrig kan garantere for killingens udstillingsresultater, da dette afhænger af killingens udvikling, konkurrence, præsentationen af katten og dommerens valg. Vi ser naturligvis gerne at killinger, som er solgt til kæl, også bliver udstillet, men det står enhver frit for. Vi er gerne behjælpelige vedr. udstilling og følges gerne med vores købere på udstilling.

Det er naturligvis muligt at udstille en kat, som er købt til kæl/familiekat og som er neutraliseret. Selvom en kat er solgt som kæl/familiekat, kan den rumme nøjagtig de samme kvaliteter, som en avlskat!

Hvis køber inden depositum er betalt, har fortalt opdrætter at der er ønske om at udstille katten, men stadig køber den som neutraliseret kæledyr/familiekat, må denne kat ikke bære fejl eller mangler ved salg. – Se under den gældende FIFe standard for racen mht. udstilling.

Ingen opdrætter kan garantere for en kats udseende når den vokser op, derfor ligger det alene i begrebet ”udstillingskat”, at katten ikke har fejl der diskvalificere den i forhold til den gældende standard. Vi vil oplyse køber om racens vigtigste kendetegn, og give vores vurdering af killingens kvalitet på salgs tidspunktet med henblik på udstilling i fremtiden.

Sælges en kat med fejl eller mangler (f.eks. et haleknæk), vil køber blive oplyst om det og der vil oftest været et lille prisafslag (normalvis 500 kr.). Katten vil da ikke være egnet til udstilling.

Selvom en killing ikke har nogen fejl eller mangler, betyder det ikke nødvendigvis at den er udstillingsegnet. En udstillingskat skal have det helt rette udseende, et egnet temperament og nogle meget bestemte træk.

Det er heller ikke alle af os mennesker der går hen og bliver skønhedsmodeller, selvom vi ikke har store ører. Spørg os eventuelt om din killing eller voksne kat vil kunne begå sig på udstilling, og vi vil fortælle dig om dens stærke og svage sider og guide dig.

Det er naturligvis kun i vores bedste interesse, at de bedste af vores afkom som er yderst racetypiske og repræsentative bliver fremvist på udstillinger.

DK Meldgaards, Laila & Mads Meldgaard Petersen | 8930 Randers NØ - Denmark | Tlf.: 0045 20655058 | mail@katterimeldgaards-sibirisk.dk