Dansk
 
engelsk
        Bookmark and Share    
 

Killingers udvikling

Killingers udvikling de første 14 uger

I dette afsnit vil vi fortælle lidt om killingers udvikling fra under hunkattens drægtighed til de bliver født og til de er ungdyr og ældre. Som opdrætter er det vigtigt at kende en killings udvikling, for at være i stand til at præge den korrekt, og give den den bedste start på livet. At en killing er i gode hænder den første del af dens liv, spiller en stor rolle for dens senere udvikling og personlighed, og ikke mindst for at undgå langt de fleste adfærdsproblemer.

Denne side er lavet med stor fornøjelse, for at gavne alle vores nutidige og fremtidige killingekøbere. Via billeder og denne side kan de der ikke har mulighed for at besøge os så ofte, mens deres killing er lille, følge den via billeder, og ved hjælp af denne side danne sig et indtryk af, hvor langt deres killing er i udviklingen.

Info:
Kattekillinger er afhængige af deres mor længere tid end hundehvalpe, derfor tages de først fra når de er 12 uger gamle. Tages de fra for tidligt, øges risikoen for udvikling af adfærdsproblemer, så som;

* Overdreven sutten på uld, øreflipper eller egen hale - et forsøg på at få sit suttebehov dækket.
* Urenlighed, som også kan opstå senere i kattens liv.
* Overdrevent kontaktsøgende adfærd - et forsøg på at finde en modererstatning.
* Separationsangst - kommer evt. til udtryk ved at katten jamre, når man forlader den.
* Sky eller aggressiv.
* Adfærdsproblemer over for andre katte.

(Læs gerne afsnittet "Kattens adfærd".)

Killinger som ikke har haft menneskekontakt eller tilstrækkelig prægning, vil allerede 9 uger efter fødslen have svært ved at lære det, og efter 12 uger er det næsten umuligt.
En kat der ikke er socialiseret til mennesker, vil være angst og udvise aggressive tendenser. Hvis den føler sig fanget eller presset vil den i værste fald angribe.

Hos killinger findes der en særlig følsom periode (fortrinsvis de første 7 leve uger), hvor de skal præges på og socialiseres til andre katte og mennesker. Dette er forudsætningen for at killingerne senere hen i livet kan acceptere disse, omgås og knytte sig hertil.

Nyfødte/0-3 uger gamle:
I den første periode er killingerne totalt afhængige af deres mor, og de sover og dier det meste af tiden. Den lille slanke krop bliver meget hurtig dråbeformet, og en tommelfingerregel er at killingerne gerne skal tage sin fødselsvægt på hver uge. Killingernes øjne er helt tillukkede, ørerne er helt lukkede og ligger tæt ind til hovedet. Øjnene åbnes når de er 7-10 dage gamle, men det kan variere meget. I starten vil killingerne ikke være i stand til at skelne omgivelserne klart og orientere sig ved hjælp af synet.

Muskelstyrken er stort set ude af funktion, trods det kan de alligevel bevæge sig lidt. Efter fødsel og hovedet ligger fladt mod underlaget. Dog er killingerne alligevel i stand til at finde frem til moderens dievorter. I denne alder har killingerne nemlig en rimelig lugtesans, men den er nu først fuldt udviklet når killingerne er omkring 3 uger gamle. Det er endvidere killingernes sans for varme der hjælper dem med at finde vej til moderen.

I starten kan killingerne bevæge sig fremad ved hjælp af forbenene, mens de trækker bagbenene efter sig. Men i løbet af de første to uger udvikles evnen til også at bruge bagbenene. I den sidste del af perioden begynder killingerne så småt at rende rundt og lege. Potekontrollen kan stadig være meget usikker og der ses rystende bevægelser.

Killingerne kan ikke selv kontrollere kropstemperaturen de første 2 uger, og har derfor brug for hinanden og deres mor for at holde sig varme. Moderen forlader kun killingerne når det er absolut nødvendigt. Killingerne er på dette tidspunkt meget sårbare overfor temperatur, og er den alene uden ydre beskyttelse, evt. i form af en åben kasse, kan den hurtigt dø af kulde.

Moderen holder killingerne rene, og ved at slikke dem på maven og ved endetarmsåbningen. Derved stimulere hun killingerne til at aflevere urin og fæces, hvorefter hun sørger for at fjerne det ved at spise det. Denne adfærd stammer tilbage fra dengang, hvor kattene levede i den vilde natur og det var yderst nødvendigt for overlevelsen, at fjerne alt der kunne gøre rovdyr opmærksom på, hvor reden var.

I den første del af denne periode, skal man lade moderen selv passe killingerne det meste af tiden. Killingerne er modtagelige for prægning, men det bedste resultat opnås, hvis man blot sidder og stryger dem over ryggen, mens de ligger i deres fødekasse.

Senere kan man begynde at tage dem mere og mere op, men stadig med varsomhed og omtanke. De er modtagelige for socialisering, men det er ikke nævneværdigt, eller det vigtigste i de første 2 uger.

Vores killinger bliver taget forsigtigt op og vejet to gange om dagen, for at sikre at de er godt med i vægt. På den måde er vi i stand til at skride hurtigt ind om nødvendigt.

Når man tager killingerne op, skal man være opmærksom på kuldepåvirkning, og på at killingerne ikke begynder at skrige. Ved skrig bliver de frustreret og stresser både sig selv, sine søskende og moderen. Ved stress kan moderen med lethed tabe mælken.

Man skal huske at alt hvad der sker på godt og ondt, fra killingerne er cirka 3 uger og indtil de er op til 9 uger, tager de med sig ind i voksenlivet og det er meget svært, om muligt, at ændre på et senere tidspunkt.

4 uger gamle:
Killingernes ører er nu helt oprejst og lugtesansen er fuldt udviklet. De er nu i stand til at soignere sig selv, og deres leg med hinanden bliver voldsommere.

De kan gå uden at slæbe maven hen over underlaget, selvom de ikke helt kan holde balancen fuldt oprejst. Halen begynder at blive holdt mere og mere oppe, øjnene bliver mere klare og man fornemmer at de så småt begynder at fokusere på én. Nysgerrigheden vokser og de begynder lystigt at undersøge omgivelserne. Når killingerne leger indbyrdes lærer de hinanden at tolke kropssprog, som er muligt for at kunne begå sig blandt andre katte senere i livet.

Killingerne spiser nu så småt opblødt tørkost. Vi bruger mæskeerstatning til opblødningen, for at give killingerne lidt ekstra.

I denne periode begynder udviklingen af killingernes evne til at skelne genstande fra hinanden og orientere sig. For at denne evne skal udvikles optimalt, er det vigtigt at killingerne får mange forskellige sanseindtryk, ved at deres omgivelser er så stimulerende som muligt.

5 uger gamle:
Killingerne er nu efterhånden meget livlige og meget mere mobile og sikre på benene. De vil drøne rundt og lege mens de udforsker alt. De vil fokusere på alt hvad der bevæger sig og gerne angribe i leg. De vil nu gerne kravle op i alt tænkeligt.

Bedst som man ser killingerne drøne om det ene hjørne, vil man opleve at de ligger sig til at sove lige om det næste hjørne. Som lynet fra en klar himmel, er de i stand til at falde i en dyb søvn alle tænkelige steder.

Killingerne begynder også at bruge deres tænder til at udforske med, og deres indbyrdes leg bliver tiltagende også mere energisk.

Man skal huske ikke at lade killingerne lege med menneskefingre og tæer, det er jo knap så sjovt når det er en fuldvoksen kat. Her bruges i stedet legetøj. Hos os er ynglings legetøjet det vi kalder en drillepind/fjerkost. Vi giver naturligvis en med af slagsen til det nye hjem. Den vil bringe glæde hos killingerne til enhver tid!

6 uger gamle:
Foderet kan nu serveres for dem, uden at være opblødt. Katte vil senere i livet foretrække den type føde, som de blev præsenteret for som killing.
Sanserne er nu harmoniske og de går rundt fuldt oprejste.

Tiden der bruges på leg med objekter øges væsentlig. Hvis moderen bringer objekter hjem til reden, evt. i form af legetøj, vil der vises stor iver for at få fat i det. Ind i mellem observeres hvæsen og knurren , som udtryk for at objektet er i deres besiddelse. Dette kan også ses i forbindelse med foder. Killingerne vil vise en overbevisende beslutsomhed, når de render rundt med legetøj i munden.

Killingerne begynder at blive mere selvstændige, løsrive sig fra deres mor og udvikle en unik personlighed.

7-8 uger gamle:
Nu starter killingernes afvænning fra flydende føde til fast. Dog vil mange killinger stadig gøre en ihærdig indsats for at få en tår hos moderen. Moderen vil ind i mellem gå fra killingerne, men hun befinder sig altid i nærheden, og er ikke længe væk af gangen.

Efterhånden som killingerne vokser, øges deres foderbehov i takt. Fra nu af tillader moderen kun af killingerne dier 4-5 gange om dagen, derfor er det en god idé at tilbyde killingerne lidt ekstra, og generelt foder af høj kvalitet.

Når killingerne er omkring 8 uger gamle, vil deres respons være meget mere modne.

Det kan være svært at holde fedt på kroppen af killingerne, idet de drøner så meget rundt. Derfor har vores killinger (ja i det hele taget alle vores katte) altid fri adgang til tørfoder. En gang i døgnet vil der blive stillet madskåle med dåsemad af samme slags som deres tørfoder, blandet med evt. lidt rå fisk eller andet kød, tun, torskerogn, rejer eller andet godt.

10-14 uger gamle:
Killingerne dier cirka 2 gange dagligt. Dette sker dog mindre og mindre på moderens initiativ, men killingerne får lov, hvis de insisterer. Der ses ind i mellem tilfælde, hvor killinger dier indtil de er 16 uger gamle og længere. Moderen tager fra killingerne i længere og længere tid af gangen og lægger sig nu sjældent hos dem. De skal nu begynde at lære at klare sig selv og etablere deres eget territorium.

Killingernes proportioner og positurer passer nu praktisk talt med en voksen kats. Deres motoriske bevægelser og koordinering er nu meget udviklet , og de vil have samme bevægelseskontrol som en voksen kat., hvis det ikke lige var fordi de er så fjollet.
Deres byttedrift er veludviklet og man kan til tider se dem jage legetøjet, som var det en mus. Dog mangler de erfaring.

Fra omkring 9 ugers alderen vil deres indbyrdes leg blive mere og mere alvorlig, og fra 14 ugers alderen vil den aggressive skarphed formindske forholdet mellem kuldsøskende.

14 uger til ungdyr/voksen kat:
Killingerne har indtil nu spist som de ville gøre i naturen, nemlig 10-12 gange i døgnet. Det hænger blandt andet sammen med at deres mavesæk er meget lille, og ikke kan rumme så meget på en gang. Derfor er det en god ide at lade killingen få fri adgang til foder til at starte på i det nye hjem.

Vores killinger bliver neutraliseret, det vil sige steriliseret eller kastreret ved 10 ugers alderen, inden de kommer ud i det nye hjem som 12 uger gamle. Herefter nærmer de sig nu kønsmodenhed rent mentalt, ved omkring 5-8 måneders alderen. Der kan være stor variation i tidspunktet, som ofte er race relateret. Oftest er de Sibiriske meget ofte tidligt kønsmodne og lægger ikke skjul på det. En hankilling på 12 uger kan nemt vise dig, hvorledes han har tænkt sig at strinte!

Hvis man ikke skal bruge en kat i avl, er det eneste rigtige at neutralisere den. Læs gerne afsnittet om neutralisering på vores side om killinger.

Den gamle kat - over 7 år:
Selv om man syntes ens kat er den samme for hver dag der går, vil alderen dog have indflydelse på kattens krop og sjæl. Det er nu tiden, hvor det vil vise sig hvordan de forgangne års optimale ernæring, dyrlægetjek, omsorg, regelmæssig aktivering og stimulering vil belønne sig.
Katten betegnes nu som senior, og kroppens celler fungere ikke helt optimalt mere.

Hvis man hele vejen igennem sørger for optimal fodring (læs her afsnittet om "Ernæring"), har man som regel hjulpet katten godt. Et godt foder giver et længere og sundere liv. Selvfølgelig kan selv den bedste omsorg ikke forebygge alt sygdom, men man kan nå langt ved at sætte sig ind i kattens behov i de forskellige livsstadier, eller i relation til en eventuel sygdom.

Efterhånden som katten bliver ældre, nedsættes sansernes funktion og effektivitet.

TEKST AF LAILA MELDGAARD, KATTERI DK MELDGAARDS - COPYRIGHT

DK Meldgaards, Laila & Mads Meldgaard Petersen | 8930 Randers NØ - Denmark | mail@katterimeldgaards-sibirisk.dk