Dansk
 
engelsk
        Bookmark and Share    
 

Godkendt katteri

Diplom for godkendt katteriVi har valgt at få godkendt vores katteri af en dyrlæge, og dermed registreret i vores katteklub JYRAK og Felis Danica, under de gældende regler hos FIFé.

Vores opdræt rummer mange katte, og ved at have katteriet godkendt af en dyrlæge, kan vi med stolthed sige, at vores katte lever under optimale forhold.

 Lidt om hvad det vil sige at have et godkendt katteri:

 JYRAK katterigodkendelse tager primært sigte på, at de fysiske rammer for kattene mindst er i henhold til FIFes (Féderation Internationale Féline) regler for avl og opdræt.

Der er to måder at få sit katteri godkendt. Det er valgfrit hvilke metode man som opdrætter vælger.

Godkendelsen foretages af to personer, der enten er konsulent for JYRAK eller er katterigodkendelseskonsulent udpeget af bestyrelsen.
Godkendelsen foretages af en dyrlæge.

Katterigodkendelserne udstedes for en periode af to år og det er opdrætteren, der har ansvaret for at de fysiske rammer til enhver tid er ajourført.
Ved flytning bortfalder katterigodkendelsen.

De helbredsmæssige forhold er FIFes minimumskrav og skal være en naturlig del af opdrættet af katte.
Godkendelsen er en frivillig ordning for opdrættere der er medlem af JYRAK.

Definition af godkendt katteri:
For at tydeliggøre meningen med disse regler vil der være følgende betydning af disse udtryk:

• Katteriets fysiske rammer:
Er de bygninger eller områder som bruges til at huse katte.

• Løbegårde:
En konstruktion der er beregnet til at begrænse en eller flere kattes bevægelsesfrihed til et begrænset område f.eks. et indhegnet område udendørs med et tilhørende rum eller adgang til beboelsen.

• Bur:
Et aflukket rum, hvor det ikke er muligt for mennesker at stå oprejst

Kattegrus:
Materiale som bruges af kattene til at forrette sin nødtørft.

• Tissebakke:
En beholder eller et område der bruget til kattegrus til kattens brug.

• Bevægelsesområde:
Det område katten har til disposition til bevægelse både indendørs og udendørs i løbegårde eller indhegnede områder.

• Liggeplads:
Et sted katten kan ligge og hvile sig f.eks en kurv, en hylde, et soverum eller lignende.

• Aktivitetsmuligheder
Muligheder for at katten kan foretages sig????

Katteriets forhold.
1. Katteriets bygningsmæssige forhold, hvad enten det er en privat beboelse, en del af en privat beboelse eller bygninger der ikke fysisk er en del af en privat beboelse, skal være af en ordentlig konstruktion og godt vedligeholdt.

2. Det er ikke tilladt at holde katte permanent i bure eller mindre rum. En kat skal altid have adgang til min. 6 kvm. gulvplads.

3. Rummene skal være passende opvarmede eller afkølede for at beskytte kattene mod ekstrem varme og kulde. Temperaturen skal holdes inden for et område der ikke udsætter kattene for varmestress (hedeslag / hyperthermia) eller kuldestress(hypothermia).

4. Rummene skal være passende ventilerede for at sikre kattenes helbred og velvære. Rummene skal have mulighed for udluftning via vinduer, døre eller ventilator og bør ventileres på en sådan måde at det ikke udsætter kattene for træk, lugte og fugt.

5. Rummene skal have tilstrækkelig belysning enten gennem vinduer eller ved kunstig belysning eller begge. Lyset skal sikre en ensartet belysning af en tilstrækkelig intensitet, som tillader en rutinemæssig inspektion, rengøring og almindelig omsorg for kattene. Kattene må ikke udsættes for overdrevent lys.

6. Hvor kattens opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet og der kræves:

- adgang til minimum 6 kvadratmeter bevægelsesareal med en højde af mindst 1,80 meter per kat
- der skal være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet
- alle områder skal være egnet til adgang for mennesker.
- udendørs arealer skal være drænede og vejrfaste.

7. Hvis sollys vil kunne udsætte kattene for overdreven varme, skal der være områder med tilstrækkelig skygge, som tillader kattene at søge beskyttelse mod sollyset.

8. Foderskåle, sovepladser og bygningens indvendige overflader skal holdes rengjorte.

9. Foder skal opbevares på en måde som beskytter det mod parasitter, sygdomsbærere (f.eks. insekter) og kemisk forurening. Tørfoder skal opbevares på et tørt og køligt sted. Letfordærvelige fødevarer skal opbevares på køl.
Forhold som påvirker holdbarheden af foderet f.eks. ekstrem fugt og temperaturpåvirkninger, uhygiejniske forhold, udsættelse for lys og iltning skal påses, for at forhindre forringelse af foderets næringsværdi.

Løbegårde:
Løbegårde skal kunne tilbyde kattene omgivelser, der opfylder samme krav som til rummene såvel som de følgende krav:

1. En løbegård skal være af en ordentlig konstruktion og godt vedligeholdt, så den/de kan beskytte kattene mod skader, beskytte dem mod vejrlig, indhegne kattene og forhindre indtrængen af andre dyr og giver kattene muligheder for at være tørre og rene.

2. En løbegård / indhegning skal give kattene tilstrækkeligt plads til vende sig frit og til at kunne stå, sidde og ligge i en komfortabel stilling. Hvis der er flere katte i løbegården / indhegningen skal der være rigeligt med liggepladser.

3. Kattene skal have adgang til et overdækket område/rum, som giver dem mulighed for at holde sig tørre.

4. Løbegårde skal være konstrueret og vedligeholdt sådan at kattene, der lever deri har passende adgang til foder, vand og kattegrus.

5. Antallet af katte i samme løbegård må ikke være større end at der altid kan sikres ordentlig ventilation og rengøring.

6. En løbegård skal tillade kattene deres normale bevægelsesmønster, skal være af en sådan størrelse så kattene kan motionere og bruge kradsetræ.

Foder og vand:
1. Kattene skal fodres mindst en gang dagligt, med mindre andet er angivet af en dyrlæge. Foderet skal være frit for forurening og skal være sundt og velsmagende og i tilstrækkelig mængde og næringsværdi, der opfylder det daglige behov alt efter kattens kondition og størrelse. Foder skal gives i passende mængde for at sikre normal vækst hos killinger og kattens vedligeholdelse af normal kropsvægt for voksne katte.

2. Foderskålene skal være tilgængelige for alle katte og skal placeres i passende afstand fra tissebakker.
Foderskåle / vandskåle skal holdes rene og fri for foderrester m.m.

Rengøring og hygiejne:
1. Alle områder hvor katten/kattene bevæger sig skal rengøres jævnligt så de holdes fri for snavs og anden forurening.

2. Alle katte skal have adgang til tissebakker hele tiden. Antallet af tissebakker skal være passende til antallet af katte.

3. Tissebakker bør tømmes / renses min. en gang i døgnet.

Anbefalinger vedrørende sundhed og helbred:
1. Voksne katte og killinger skal regelmæssigt have ajourført deres vaccinationer.

2. Syge katte og killinger skal have dyrlægetilsyn så hurtigt som muligt.

3. Parasitter som f.eks. lopper, flåter, mider, indvoldsorm og hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte skal undersøges regelmæssigt og behandles. Der skal tages særlige forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie og svampesygdomme. Der vaccineres imod dette, hvis der er tilgængelige vacciner.

Uddrag af FIFes Avls og registreringsregler vedrørende Dyrehold og omgivelser.
Alle medlemmer af JYRAK er forpligtet til at følge disse regler!

3 Dyrehold og omgivelser

3.1 Generel omsorg
Voksne katte og killinger skal regelmæssigt have ajourført deres vaccinationer.
Syge katte og killinger skal have dyrlægetilsyn så snart som muligt.
Parasitter som f.eks. lopper, flåter, mider, indvoldsorm og hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte skal undersøges regelmæssigt og behandles.
Der skal tages særlige forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie- og svampesygdomme. Der vaccineres imod dette, hvis der er tilgængelige vacciner.

3.2 Opholdsrum

3.2.1 Generelle forhold
Opholdsrum, sovepladser, madskåle og toiletbakker etc. skal til enhver tid være rene.
Katte skal hele tiden have adgang til vandskåle med friskt vand, det korrekte foder, når dette er påkrævet eller ordineret, komfortable liggepladser, lege- og aktivitetssager og klatretræer eller lignende.
Katte skal have tilstrækkelig plads til at kunne bevæge sig og lege, og bør nyde familiære forhold..
For katte uvante med ekstreme temperaturer, er området mellem10ºC til 35ºC acceptabelt men temperaturer enten under eller over disse områder nødvendiggør adgang til opvarmning eller nedkøling.
Der skal være ventilationsfaciliteter med adgang til frisk luft (vinduer, døre, aircondition) for derved at minimere lugt, fugt og træk. Dagslys og kunstigt lys skal være til rådighed.
Rengørings- og desinfektionsmidler til gulve, vægge og møbler skal altid forefindes.

Selv om enkelte katte nyder at have selskab af andre katte, skal man undgå overbelægning da det kan føre til stress og aggressivitet, og - især - øge risikoen for sygdom.
Hver enkelt kat eller killing skal daglig gives individuel opmærksomhed, der omfatter håndtering med kontrol af den almindelige sundhedstilstand.

3.2.2 Adskilt opholdsrum
Hvor kattens opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet.

Under disse forhold: Kræves minimum 6 kvadratmeter gulvflade med en højde af mindst 1,80 meter per kat. Der skal være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet.
Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker og vejrfaste.
Med udendørsfaciliteter skal kattene have adgang til tilstrækkelig skygge for at beskytte dem mod direkte sollys. I disse tilfælde skal katte tillades adgang til indendørs rum så de kan forblive tørre, hvis det regner eller sner. Arealerne skal konstrueres på en måde der er let at dræne.

3.3 Overdragelse af katte
3.3.1 Aftaler
Alle aftaler eller begrænsninger for købere af killinger eller brugere af avlshanner skal, for at undgå misforståelser, være skriftlige.

3.4 Avlshanner
Avlshanner, som er nødt til at bo i aflukkede rum skal have:
adgang til et område på mindst 6 kvadratmeter gulvflade med en minimumhøjde af 1,80 meter. Mindst to kvadratmeter skal være lukket og vejrfast.
Hvis dette opholdsrum deles med andre, skal den tilgængelige overflade være større.
I alle opholdsrum skal der være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet.
Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker.

3.5 Avlshunner
Alle fødsler skal foregå under opsyn i tilfælde af at der opstår problemer.
Avlshunner i fødsel eller med diende killinger, skal have mulighed for at være i et separat område/rum.

 

DK Meldgaards, Laila & Mads Meldgaard Petersen | 8930 Randers Ně - Denmark | Tlf.: 0045 20655058 | mail@katterimeldgaards-sibirisk.dk